Encounter in the woods av Mattias Elftorp
ISBN: 9789198492118
Antal sidor: 16
Format: 138 x 182 mm, softcover
Utgiven: 2019
Pris: 30 kr
Språk: engelska
Böckerna från Tusen Serier går att beställa via:
Hybridens webshop eller via nätbokhandlarna

The woods of Angered can be a place to get away from everything, but what if something else lives out there? Something old, outside our normal perception…

Fanzine med en kort historia som utspelar sig i skogen utanför Angered centrum, Göteborg.
Utgiven i samarbete med Konsthallen Blå Stället, Konstepidemin & Kultur I Väst, Region Västra Götaland.