Berättelser om Yunnan av Emei Burell

En andra chans av Mattias Elftorp & Shko Askari

Cool Cykel av Tanja Komadina

Myling av Amanda Casanellas & Yossra El Said

myling-1

Fem historier om prostituerande av Amalia Alvarez

prostituerande-1

Svenska med spansk brytning av Alicia Pena

svenskamedspanskbrytning-1

Jag & min Pappa & Zlatan av Mattias Elftorp

books-zlatannail-2ed books-zlatan-engnail

Blå av Shabnam Faraee

books-bluenail

Bekele av Raquel Lozano, Mattias Elftorp & Emre Özdamarlar

books-bekelenail books-bekele-engnail

Fem papperslösa kvinnors historier av Amalia Alvarez

books-5kvinnor0nail

GRÄNSLAND

Se även Tusen Serier Gränsland för de böcker som ligger i gränslandet mellan serier och illustrerad text…