Berättelser som befinner sig i gränslandet mellan serier och illustrerad litteratur. Historier där bild och text samverkar men som inte följer ett klassiskt serieformat. Ändå bär bilderna så mycket betydelse att verket inte hade varit detsamma utan dem. I detta gränsland finner vi nya uttryck, nya språk och kanske nya sätt att läsa och förstå relationen mellan text och bild.

1000logo-gransland

Mapuche – Jordens folk av Jorge Varas Varilla

mapuchecvr

Lillebrors fantastiska mardrömmar av Meisam Azimi, Aida Ghardagian, Mauritz Tistelö, Bekim Gaši

lillebrorcvr

Finsmakarna av Marco Leal & Rubén Aguilera

finsmakarna-cover

Destruktörerna av Marco Leal

books-destructores0