Alla som identieras som svenskar är såklart inte rika. Alla som räknas och behandlas som ”svenskar” har inte bättre förutsättningar och lättare liv än alla som beskrivs som ”invandrare”.

Även om vissa inte vill se eller erkänna det så lever klassamhället än idag och klyftorna ökar dessutom mellan rika och fattiga.

Så självklart kör vi inte bort någon från en workshop för att den har för ljus hud. Om nu någon trodde det.

För de som lever på ett par tusen i månaden är också avvikande från bilden av hur ”vi” har det i Sverige, och har också saker att berätta som inte brukar komma fram.