Serieskapare som har gett ut böcker på Tusen Serier.