wrkshp-poster

Vi håller workshops för barn och ungdomar, i samarbete med skolor, bibliotek och studieförbund men också öppet till exempel i vår egen lokal på Mitt Möllan (Malmö), för att ge en grund i serieberättande och möjligheten att skapa vilka historier som helst.

Ingen vill kalla sig ”rasist”, men ändå bemöts folk olika i samhället beroende på sitt ursprung. Vi skildras som olika i TV och tidningar, vi ges olika förutsättningar. Genom att prata om det, teckna om det, synliggör vi maktstrukturer och hierarkier som de flesta av oss helt omedvetet följer.

Om du vill vara med, eller om du arbetar med barn eller ungdomar i ett område som inte domineras av ”svenskar”, tveka inte att kontakta oss för mer information och/eller bokningar: info@tusenserier.org