wrkshps-banner

Våra öppna workshops annonseras här eller (oftare) på våra Facebook-sidor:
TUSEN SERIER och TUSEN SERIER WORKSHOPS. Du kan också prata med ditt lokala bibliotek eller din skola och be dem kontakta oss om att göra en workshop hos er. Vår email: info@tusenserier.org