Rubén Aguilera föddes 1948 i Chile, där han läste spanska och konst. Han kom till Sverige 1977. Tog examen i Sociologi 1983 vid Lunds Universitet. Skollärare i spanska en tid, kulturarbetare fram till idag. Han har publicerat fem diktsamlingar och ett dussin till på eget förlag. Och skapat åtskilliga verk där han förenar sin poesi med audiovisuella media och performance.

Rubén Aguilera i Tusen Serier:
Seriebok: Finsmakarna