Vi är glada att kunna meddela att Yossra El Said är det senaste tecknartillskottet i Tusen Serier! Hon kommer att göra serieversionen av Amanda Casanellas Myling!

yossra-hypefoto

Bilderna i bakgrunden är gjorda av Kinga Dukaj, från utställningen MYLING som visades på vår lokal i Malmö under november-december 2014.

Mylingen är ett barn som mördats av sin mor och begravts i hemlighet, kanske i skogen, kanske under golvplankorna. Fast mellan två dimensioner har deras kroppar fortsatt växa i graven på ett onaturligt sätt.

Berättelsen är från början en novell som presenterats som en utställning med ett tiotal illustratörer som gjort sina tolkningar av historien. Nu kommer en serieadaption av Yossra El Said. Novellen kommer också att finnas med i boken.

Born by Midnight (Yossra El Said på Tumblr).

Här är en första karaktärsskiss:

yossra_sketches