Fem historier om prostituerande har fått mycket uppmärksamhet sista dagarna.

Bland annat i Göteborgs-Posten: ”Ingen kallar sig sexarbetare”

prostituerande-1 – Jag kom till världens mest civiliserade land och hittade sådana brutala, dekadenta händelser. Först skrev jag, vi hade en kvinnogrupp där vi diskuterade och jag fick deras tillåtelse att skriva det här.
”Deras bok”

Så småningom sökte hon upp dem hon pratat med igen för att få tillåtelse att också teckna deras historier. För Amalia Alvarez var det viktigt att boken skulle bli deras.

– Jag har mina egna åsikter men det var inte dem jag ville teckna.

Med ”prostituerande” introducerar hon ett nytt ord för torskarna eller klienterna. Ordet är en direktöversättning från spanskans ”prostituyente”, som inte finns i ordböckerna men som används av latinamerikanska kvinnorörelser.

Beställ boken här.