Under hösten 2022 höll CBK en serie workshops hos oss på Fanzineverkstaden. Tanken var att workshopgruppen skulle turas om att tipsa varandra om olika sätt att göra serier och/eller bildkonst. Resultatet visas nu i helgen på Galleri XX. Läs mer på CBKs hemsida!