Mikke Schiréns nya tidskrift om serier kom ut med sitt första nummer nyligen och innehåller bla en recension av Bekele. Här är ett utdrag:

books-bekele0Seriekreatörerna bjuder på en väldigt varm historia med nyanserade, fint utmejslade karaktärer. Bekele porträtteras inte som någon perfekt människa, men som läsare sympatiserrar man djupt med henne – helt enkelt för att hon är så mänsklig. Hon är en figur som verkligen levandegörs och förmänskligas av manusförfattarna Lozano och Elftorp. De begåvar henne med ett gott hjärta, humor och en utkristalliserad, flerdimensionell personlighet – men självklart också med fel och brister.

Samma knivskarpt nyanserade porträttering återfinns även, i olika utsträckning, hos de andra figurerna i serieberättelsen. Framför allt uppskattar jag hur Lozano och Elftorp lägger energi på att göra den utåt sett hårde Lennart på Migrationsverket till en mer komplex karaktär som faktiskt väcker sympati hos mig som läsare.

(…)

Viktigt för albumets genomslagskraft är även det strålande teckningsarbetet från Emre Özdamarlar, som förstärker manusets personporträtt med sina uttrycksfulla, varma figurteckningar.

Recensionen är skriven av Erik Sundbom (som såklart inte kunde veta att utvecklingen av Lennart från anonym tjänsteman till flerbottnad person faktiskt gjordes på initiativ av Emre).

Beställ boken tex från Serieaffären.se eller Apart shop.