Premiär för vandringsutställningen Tusen StafettserierSerieteket i nästa vecka!

Under sommaren 2014 och vintern 2015 har Tusen Serier hållt serieworkshops i Sjöbo, Malmö, Göteborg och Stockholm. Serier från dessa workshops har sedan samlats i en bok och en utställning som under 2015 kommer att vandra mellan de olika städerna. Det som nu visas på Serieteket är ett urval ur utställningen.

1000stafettposter_serietek

VAD ÄR EN STAFETTSERIE?
En stafettserie går till så att varje deltagare börjar med att göra varsin serieruta på varsitt papper. Pappren skickas sedan vidare till nästa person och så fortsätter alla på varandras serier.
Det är ett kollektivt sätt att berätta historier och även en bra övning för att förstå hur seriemediet fungerar.

OM BOKEN
Stafettserieboken delas ut gratis under utställningarna och i andra sammanhang.
Förutom stafettserierna innehåller den också instruktioner om hur en stafettserie går till och rutmallar som man kan använda för att göra sina egna serier tills man har en färdig berättelse.

[Boken är just nu på väg från tryckeriet och vi hoppas att den hinner fram i tid till utställningen, annars kommer den att finnas på plats så snart som möjligt!]

OM PROJEKTET
Tusen Stafettserier är ett underprojekt till Tusen Serier och ingår i Ungdomsstyrelsens satsning på antirasistiska projekt. Tusen Stafettserier drivs av Seriefrämjandet genom Tusen Serier, med stöd av Ungdomsstyrelsen, Göteborgs stads Kulturnämnd och Stockholms Stad.

Läs mer

logo-sef

ungdomsstyrlogo

gbg-logo

sthlm-logo