Kategori: Utställningar (Sida 1 av 7)

Angiverisamhällets Baksidor (kommande utställning)

I november 2024 kommer vi att genomföra följande utställning på Panora/Fish Tank Gallery:

ANGIVERISAMHÄLLETS BAKSIDOR
Vissa kallar det anmälningsskyldighet, andra kallar det angiverisamhälle. I denna utställning vill vi med hjälp av serieberättande titta närmare på vad konceptet handlar om. Vi tittar på följder av att leva under hot om att bli anmäld för att vara någon som inte anses passa in i landet, av offentliganställda, myndighetspersoner och i förlängningen grannar och familjemedlemmar. Konsekvenser av att inte kunna lita på sin omgivning och, från andra hållet, att av lagen tvingas vara en del av den omgivningen.

En del tycker nog att det verkar mysigt och att det ökar säkerheten, men det kommer oundvikligen att drabba oskyldiga, särskilt när lagen är designad just för att sätta dit personer vars enda brott är att söka trygghet i ett land de inte föddes i.
Det är illa nog, men kommer det ens att stanna vid att myndighetspersoner och offentliganställda ska anmäla papperslösa? Kommer det också bli en nationell plikt att anmäla den som inte beter sig tillräckligt ”korrekt”, när det redan har pratats om ”bristande vandel” som orsak att straffa skolbarn?
Vad händer med det allmänna psyket när man inför lagar som ska tvingas oss att hålla ögonen på varandra, misstänka varandra och anmäla varandra?
Och framförallt: vilka vägar finns det att vägra och att göra motstånd?

Vill du vara med i utställningen?
Tänker du att du har något att säga om ämnet, i bild, serie eller text som skulle passa för en utställning? Isåfall får du gärna kontakta oss och berätta om din idé.
Deadline för inlämnande av material är 10 oktober. Digitalt material kan tas emot via email eller tex wetransfer. Hör av dig om du vill ställa ut fysiska original så kan vi komma överens om hur det bäst lämnas in.

RELEASE-EVENT: Vårdfällan & Piracy is Liberation 012

Tusen Serier presenterar, tillsammans med CBK och Wormgod:
Vårdfällan & Piracy is Liberation 012: Outer Enemy dubbel bokrelease med utställning och samtal!

Var: Poeten på hörnet (Södra Förstadsgatan 65B, Malmö)
När: endast en dag, 25 februari kl 18-21 (eller när vi känner att vi är klara)

Release-event för 2 nya böcker från Tusen Serier och CBK/Wormgod: Raquel Lozano’s debutroman Vårdfällan och Mattias Elftorp’s Piracy is Liberation 012: Outer Enemy. Du kan läsa om bägge böckerna här.

Vi bjuder på en liten utställning med prints från Piracy is Liberation. Det kommer finnas vin. Böckerna kommer att presenteras, med högläsning ur Vårdfällan. Böckerna kommer att finnas på plats, bägge författarna kommer finnas tillgängliga för att signera, allt kommer bli bra!
Välkommen!

Bägge böckerna finns att beställa redan nu, på Hybriden och hos de vanliga nätbokhandlarna.

BESTÄLL Piracy is Liberation 012: Outer Enemy (kontakta oss om recensionsex!)
BESTÄLL Vårdfällan (kontakta oss om recensionsex!)


Det blir allt svårare att synas i sociala media, så hjälp oss gärna genom att bjuda in alla du känner som kan vara intresserade! Tack!

 

(Anti)rasism – foton

Utställningen (Anti)rasism som visas på Panora / Fish Tank Gallery nu har blivit förlängd och kommer att vara till 15 april, så om du har missat den har du fortfarande chans att se den!

Här är foton från utställningen:

(ANTI)RASISM – utställning på Panora!

Tusen Serier presenterar:
(ANTI)RASISM

En utställning med seriekonst om rasism.

Plats: Fish Tank Gallery / Biograf Panora (Friisgatan 19D, Malmö).
Vernissage: 21 jan 2023 startar kl 18 och varar tills kvällens sista filmvisning börjar.
Utställningen varar till 15 apr.

För länge sedan spred europeiska länder en föreställning om vit överlägsenhet, om hur andra raser oundvikligen skulle gå under för att ge utrymme åt de västeuropeiska folken. Idag pratas det sällan om ras men samma föreställningar lever kvar och frodas i många kretsar, även om det uttrycks på andra sätt. Det pratas om kultur, religion och kriminalitet, men det finns alltid en underförstådd bild av vem som har en självklar rätt att ta plats och vem som alltid måste rättfärdiga sin existens, vara tacksam, lydig och assimilerad. Och det handlar inte bara om hur vi ser på andra människor ute på stan eller i arbetslivet utan också om hur folks liv påverkas konkret genom lagstiftning kring migration, diskriminering, uppförande och kultur.

I den här utställningen visar vi serier som tittar på fenomenet rasism från olika håll. Personliga erfarenheter blandas med teoretiska resonemang, och visuella tolkningar.

Medverkande serieskapare: Ana Biscaia | Julia Nascimento | Felipe Kolb Bernardes | Bekim Gaši & Mauritz Tistelö | Jorge Varas Varilla | Mattias Elftorp

På plats under vernissagen kan du finna våra senast utgivna böcker, som Vårdfällan (Raquel Lozano), Mapuche (Jorge Varas Varilla – ny 4-språkig upplaga!) och Fem Papperslösa Kvinnors Historier (Amalia Alvarez – tredje upplagan!)

Utställningen arrangeras av Tusen Serier i samarbete med Fish Tank Gallery / Biograf Panora, med stöd av Malmö Kulturnämnd.

Facebook-event

Tusen Serier presents:
(ANTI)RACISM

An exhibition with comics about racism.

Place: Fish Tank Gallery / Biograf Panora (Friisgatan 19D, Malmö).
Opening: Jan 21, from 18 until the start of the last movie for the evening.
The exhibition lasts until Apr 15.

Long ago, European countries propagated the notion of white supremacy, of how other races would inevitably perish to make room for the Western European peoples. Today, race is mostly not talked about in that way, but the same notions live on and thrive in many circles, even if expressed in other ways. There is talk of culture, religion and criminality, but there is always an implied image of who has an obvious right to a space and who must always justify their existence, be grateful, obedient and assimilated. Racism is not just about how we look at each other on the streets or at work, but also about how our lives are concretely affected by legislation around migration, discrimination, behavior and culture.

In this exhibition, we showcase comics that look at the phenomenon of racism from different angles. Personal experiences are mixed with theoretical reasoning and visual interpretations.

Participating artists: Ana Biscaia | Julia Nascimento | Felipe Kolb Bernardes | Bekim Gaši & Mauritz Tistelö | Jorge Varas Varilla | Mattias Elftorp

During the opening, you’ll be able to find our latest books, such as Vårdfällan (Raquel Lozano), Mapuche (Jorge Varas Varilla – new 4language edition!) and Fem Papperslösa Kvinnors Historier (Amalia Alvarez – third edition!)

The exhibition is organized by Tusen Serier in cooperation with Fish Tank Gallery / Biograf Panora, with support from Malmö Kulturnämnd.

Facebook event

This is Tusen Serier – digital jubileumsutställning!

THIS IS TUSEN SERIER

—Scroll down for English—

Tusen Serier har nu funnits i 11 år och vi firar med en jubileumsutställning som visar upp vad vi gjort under de här åren!
Alla våra böcker presenteras med smakprov och vi beskriver vår övriga verksamhet som utställningar, workshops, Fanzineverkstaden, AltCom och Hybriden.

Utställningen är digital, så gå till www.hybriden.se för att se den, med start onsdag den 11 maj, from kl 17:00.

Bjud gärna in till Facebook-eventet.
Utställningen är på svenska och engelska och visas med stöd av Malmö Kulturstöd.

—ENGLISH—

Tusen Serier (A Thousand Comics) has now been around for 11 years and we celebrate this with an exhibition showcasing what we’ve done during this time.
All our books are presented with sample pages and our other activities like exhibitions, workshps, Fanzineverkstaden, AltCom and Hybriden also get their time in the spotlight.

This is a digital exhibition, so check it out at www.hybriden.se, starting Wednesday, May 11, from 17:00.

The exhibition is presented in Swedish and English. Since our website is still only in Swedish, this is an opportunity to get to know us a bit better if English is more your thing.

Feel free to invite people to the Facebook-event.
Presented with support from Malmö Kulturstöd.

 

La nuova frontiera – The new frontier

Nu kommer till slut utställningen The new frontier! Den visas på hybriden.se med start den 7 maj 2021.

Gå till utställningen

La nuova frontiera (The new frontier) är ett internationellt seriekonstprojekt som vill dra uppmärksamhet till de nya gränsland vi har att göra med idag, genom serier gjorda av etablerade och nya serieskapare från hela världen.

The new frontier är en slags stafettserie, skriven kollektivt  på olika språk (italienska, arabiska, franska, engelska…), som en historia utan varken början eller slut. Fristående konstnärer och kollektiv (serieskapare, formgivare, konstnärer, författare…) bjöds in att skapa varsin seriesida som, likt delar av ett pussel, tillsammans bildar en gemensam berättelse som kan övervinna både geografiska, sociala och ekonomiska gränser.

The new frontier startade 2019 och är ett öppet, pågående projekt. Varje år kommer en ny utgåva med ett nytt koncept som presenteras både online på hemsaidan för OPEN ART WEEK och genom vandringsutställningar som visas i olika länder. Hittills har utställningen gjorts i två utgåvor, en fokuserad på migration och en på klimatförändringar, bägge satta i ett sci fi-sammanhang. Både tidigare och framtida utgåvor är öppna för nya bidrag, och det var så Tusen Seriers version kom till. Vi samlade ett antal serieskapare från vårt internationella nätverk:
Amalia Alvarez, Elida Maiques, Ana Biscaia, Korina Hunjak, Leviathan, Julia Nascimento & Felipe Kolb Bernardes, Mattias Elftorp

2019 bjöd OPEN ART WEEK in Biblioteca delle Nuvole, ett av Italiens viktigaste seriebibliotek, och det flerfaldigt prisbelönta tunisiska kollektivet Lab619 att, var och en med sin egen grupp serieskapare, skapa första versionen av The new frontier som sedan dess har kurerats av deras respektive grundare Claudio Ferracci och Abir Gasmi. Fokus illustration, ett schweiziskt Swiss kollektiv, och Tusen Serier har senare varit med och bidragit till projektet under 2020 och 2021.

Sedan starten 2019 har mer än 35 konstnärer från fler än tio olika länder bidragit till utställningen. Mer än tio olika internationella bidragsgivare och kulturinstitutioner har hittills stöttat The new frontier. Tusen Seriers upplaga genomförs med stöd av Malmö Kulturnämnd.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN PÅ HYBRIDEN.SE

Kommer snart: The New Frontier

Vi har en ny utställning på gång snart, åtminstone om pandemin tillåter…

THE NEW FRONTIER är en utställning som från början gjordes av ett antal serieskapare från Tunisien och Italien, för visning i de två länderna. Nu har vi fått lov att visa upp den i Malmö, och att utöka den med serieskapare från Tusen Seriers lokala och internationella nätverk.

Mer info kommer senare, med lista på medverkande serieskapare.

Vernissage är planerat för 12 december 2020Hybriden i Malmö. Vi tittar nu på att göra en digital utställning istället eftersom COVID-19 vägrar lämna oss ifred, så vernissagedatum kan komma att ändras. Mer information om detta kommer inom kort.

Utställningen arrangerades först av Lab619 (Tunisien) och Biblioteca delle Nuvole (Italien), i år även i samarbete med Fokus Illustration (Schweiz), koordinerad av Abir Gasmi och Claudio Ferracci. Den visas nu i slutet av oktober på Italian Cultural Institute i Tunis och online på OPEN ART WEEK. I Malmö genomförs den med stöd av Malmö Kulturstöd.

Alkbazz – utställning 21 feb

Tusen Serier presenterar:
ALKBAZZ – utställning med grafik, konst och serier från Le Garage L i Frankrike

Hybriden (Mitt Möllan på Bangatan 5, Malmö)
Vernissage 21 feb kl 17-22
Öppet t.o.m. 15 apr 20 jan 2021, öppettider: tis-fre kl 11-16, lör kl 12-16 (kan variera, se hybriden.se)

Alkbazz och Vanessa från Le Garage L kommer att vara på plats på vernissagen.

linocut horror – screenprint terror – comix branquignole

Dödskallar och insekter, knotiga lemmar och en doft av black metal, framfört i grafiska tekniker som linoleumtryck, screenprint och andra, mer experimentella sätt att reproducera konst, tillsammans med målningar och teckningar, ibland som serier, ibland som enskilda konstverk. Vi visar upp en samling av verk från den franska konstnären Alkbazz.

Alkbazz är en av de drivande krafterna i Le Garage L, en tryckverkstad, bokbinderi och utställningslokal i byn Forcalquier i franska Alperna. Le garage L fungerar även som förlag för serie- och konstböcker. Dessa är ofta tryckta för hand i screen- eller linoleumtryck. Alkbazz själv ligger bakom undergroundserieantologin Alkom’X sedan många år. Han har också tidigare deltagit på seriefestivalen AltCom i Malmö.

Läs mer om Alkbazz och Le Garage L

FOTON

Facebook-event

Utställningen genomförs med stöd av Malmö Kulturnämnd

CBK: Releaseutställning för CBA vol 47: Science/Fiction

Releaseutställning för: CBA vol 47: Science/Fiction
Lokal: Hybriden (Mitt Möllan, Bangatan 5, Malmö)
Vernissage: 24 jan, kl 17-22
Varar till: 19 feb (ev längre)
Öppettider: tis-fre: 11-16, lör: 12-16

Välkommen på releaseoch utställning för senaste numret av CBK’s internationella serieantologi!

Kom på en kväll med serier och vin för att fira Framtiden och den pågående fiktionaliseringen av vår verklighet. Vi visar upp seriesidor ur numret, tecknade av :
Danijel Žeželj [HR/US], Radovan Popović [RS], Korina Hunjak [HR], Ivana Filipović [RS/CA], Avi Heikkinen [FI], Francisco Sousa Lobo [PT], Oskar Aspman [SE], Kinga Dukaj [SE], Mattias Elftorp [SE].

Om CBA vol 47:
Science/Fiction

Science and fiction rule our lives. The laws of physics seem set in stone while the laws of man are arbitrary mirrors of the morality of the times. Gods and spirits are creations of the mind but also the explanation when comprehension fails. What lies beyond our understanding? Is it more science or something else? What dark forces lurk outside our field of vision? What machineries of death and destruction are we yet to invent in the name of money (which used to be metal and paper but is now to a great extent nothing but speculation and expectations)? What (or who) else meet in the intersection between science fiction and real science? What came first? The egg or the hatching machine?

Har du inte möjlighet att komma till Hybriden kan du beställa numret från vår webshop på Hybriden.

Huvudredaktör för detta nummer: Mattias Elftorp
Utställningen arrangera med stöd av Malmö Kulturnämnd, tidningen ges ut med stöd av Kulturrådet. Utställningen är producerad på Fanzineverkstaden.

Bjud gärna in folk till Facebook-eventet.

« Äldre inlägg

© 2024

Tema av Anders NorenUpp ↑