Tusen Serier presenterar:
(ANTI)RASISM

En utställning med seriekonst om rasism.

Plats: Fish Tank Gallery / Biograf Panora (Friisgatan 19D, Malmö).
Vernissage: 21 jan 2023 startar kl 18 och varar tills kvällens sista filmvisning börjar.
Utställningen varar till 15 apr.

För länge sedan spred europeiska länder en föreställning om vit överlägsenhet, om hur andra raser oundvikligen skulle gå under för att ge utrymme åt de västeuropeiska folken. Idag pratas det sällan om ras men samma föreställningar lever kvar och frodas i många kretsar, även om det uttrycks på andra sätt. Det pratas om kultur, religion och kriminalitet, men det finns alltid en underförstådd bild av vem som har en självklar rätt att ta plats och vem som alltid måste rättfärdiga sin existens, vara tacksam, lydig och assimilerad. Och det handlar inte bara om hur vi ser på andra människor ute på stan eller i arbetslivet utan också om hur folks liv påverkas konkret genom lagstiftning kring migration, diskriminering, uppförande och kultur.

I den här utställningen visar vi serier som tittar på fenomenet rasism från olika håll. Personliga erfarenheter blandas med teoretiska resonemang, och visuella tolkningar.

Medverkande serieskapare: Ana Biscaia | Julia Nascimento | Felipe Kolb Bernardes | Bekim Gaši & Mauritz Tistelö | Jorge Varas Varilla | Mattias Elftorp

På plats under vernissagen kan du finna våra senast utgivna böcker, som Vårdfällan (Raquel Lozano), Mapuche (Jorge Varas Varilla – ny 4-språkig upplaga!) och Fem Papperslösa Kvinnors Historier (Amalia Alvarez – tredje upplagan!)

Utställningen arrangeras av Tusen Serier i samarbete med Fish Tank Gallery / Biograf Panora, med stöd av Malmö Kulturnämnd.

Facebook-event

Tusen Serier presents:
(ANTI)RACISM

An exhibition with comics about racism.

Place: Fish Tank Gallery / Biograf Panora (Friisgatan 19D, Malmö).
Opening: Jan 21, from 18 until the start of the last movie for the evening.
The exhibition lasts until Apr 15.

Long ago, European countries propagated the notion of white supremacy, of how other races would inevitably perish to make room for the Western European peoples. Today, race is mostly not talked about in that way, but the same notions live on and thrive in many circles, even if expressed in other ways. There is talk of culture, religion and criminality, but there is always an implied image of who has an obvious right to a space and who must always justify their existence, be grateful, obedient and assimilated. Racism is not just about how we look at each other on the streets or at work, but also about how our lives are concretely affected by legislation around migration, discrimination, behavior and culture.

In this exhibition, we showcase comics that look at the phenomenon of racism from different angles. Personal experiences are mixed with theoretical reasoning and visual interpretations.

Participating artists: Ana Biscaia | Julia Nascimento | Felipe Kolb Bernardes | Bekim Gaši & Mauritz Tistelö | Jorge Varas Varilla | Mattias Elftorp

During the opening, you’ll be able to find our latest books, such as Vårdfällan (Raquel Lozano), Mapuche (Jorge Varas Varilla – new 4language edition!) and Fem Papperslösa Kvinnors Historier (Amalia Alvarez – third edition!)

The exhibition is organized by Tusen Serier in cooperation with Fish Tank Gallery / Biograf Panora, with support from Malmö Kulturnämnd.

Facebook event